Het karakter van de Cane Corso

 

Van oorsprong is de Cane Corso een veedrijver. Hij was belangrijk als helper bij de fok van varkens, runderen en schapen waar hij zijn aangeboren gevoel voor het bijeenhouden van de kudde demonstreerde, samen met de moed om weerspannige dieren aan te pakken. De Cane Corso werd ook ingezet als bewaker van het erf tegen roofdieren en veedieven, als beschermer van de mensen wanneer die buiten de boerderij kwamen en voor de jacht op groot wild. Het spreekt voor zich dat de selectie van de Cane Corso in het verleden voornamelijk gebaseerd was op de functionaliteit van de hond. De mate waarin hij in staat was zijn taken uit te voeren, waarbij het juiste karakter en een gezond lichaam de doorslaggevende factoren waren, bepaalde of het dier geschikt was om mee te fokken. Het uiterlijk was van ondergeschikt belang: een hond met een mooi hoofd die niet wilde werken had geen waarde. Italianen waren een sociaal volk dat vaak bij elkaar over de vloer kwam, een agressieve hond werd dus niet gewaardeerd.

 

Ook binnen het meestal kinderrijke gezin behoorde de Cane Corso een betrouwbare metgezel te zijn. Tegenover vreemden moest hij argwanend zijn en bij afwezigheid van de baas zelfstandig kunnen optreden.

 

Vandaag is de functie van de Cane Corso niet meer te vergelijken met de oorspronkelijke functie van het ras.

Over het algemeen verlangen we van onze Cane Corso nog dat hij huis en tuin bewaakt en beschermt, maar hij hoeft geen kudde meer bij elkaar te houden, geen roofdieren meer op afstand te houden en niet meer op groot wild te jagen.

 

 

De voornaamste functie van onze Cane Corso vandaag is het zijn van gezelschapshond, maar is dat wel genoeg voor het ras dat bekendstaat als de ‘werker onder de Molossers?

 

 

De Cane Corso staat erom bekend intelligent te zijn, aan deze intelligentie zitten ook een aantal nadelen verbonden. Zo zal hij niet alleen gewenst, maar ook ongewenst gedrag snel aanleren. Intelligentie brengt ook met zich mee dat hij snel verveeld raakt. Geef de hem daarom voldoende prikkels en zorg voor  uitdagingen, onderneem dingen waarbij hij zijn energie kwijt kan.

Wie op zoek is naar een hond die genoegen neemt met dagelijks een korte wandeling en verder alleen maar aan de voeten van de baas of naast de verwarming ligt, is niet geschikt als eigenaar van een Cane Corso.

 

Betekent dit dat hij constant nood heeft aan actie en niet in staat is om rustig bij de baas te vertoeven?

Absoluut niet! Boven alles is de Cane Corso een hond die er op gesteld is  deel uit te maken van het gezin. Sterker nog: hij adoreert zijn mensen en er bestaat voor hem geen grotere straf dan van hen geïsoleerd te worden.

Een tekort aan beweging en uitdaging in het leven van een Cane Corso, zeker op jonge leeftijd, maakt echter dat hij zich gaat vervelen, met het risico dat hij ongewenst gedrag gaat vertonen en zich gaat uitleven op de inboedel binnens- en buitenshuis.
Geef hem daarom taken waarbij hij zijn energie kwijt kan!

 

 


Lange wandelingen waarbij hij vrij kan lopen en spelen, zwemmen, gehoorzaamheids- of behendigheidstraining, bijtwerk of speurwerk geven hem de nodige beweging en zorgen voor uitdaging in zijn leven!

Door hem te laten werken en zijn intelligentie te gebruiken raakt hij minder snel verveeld, en zal hij zich schikken in zijn rol als huishond.

 

“De Cane Corso heeft nood aan een consequente baas die hem regels en leiding geeft”

 

Werken en spelen versterkt en verduidelijkt de band tussen hond en baas. Een hond die van jongs af aan te weinig uitdagingen krijgt, te weinig in contact komt met andere mensen en soortgenoten,  die geen duidelijke regels en leiding krijgt, zal onzeker gaan reageren tegenover onbekenden, zowel mensen als soortgenoten, of zal zijn eigen regels trachten te maken. Gedrag dat voor de meeste mensen niet zorgwekkend is wanneer het om een pup gaat, maar dat compleet ongewenst is bij een volwassen Cane Corso van om en bij de 55kg.

 

 

 

Een uitmuntende waakhond

De Cane Corso is een uitstekende waker en kan behoorlijk indrukwekkend overkomen op zij die zich aan de andere kant van het hek bevinden.

Bij afwezigheid van de baas is hij prima in staat om zelfstandig te handelen. Wanneer zijn baas in de buurt is, zal hij zich -mits er een goede band bestaat tussen beiden- schikken naar diens beslissing om de bezoeker naar binnen te laten.

Wees niet verrast wanneer deze laatste alsnog voor enige tijd met argwaan bejegend wordt: dit is  geen teken van onzekerheid, maar een eigenschap die in het verleden eigen was aan het ras, en dus geen abnormaal gedrag.

U wist het misschien niet, maar de Cane Corso is van oorsprong geen hond die bij een eerste kennismaking bij mensen op schoot probeert te kruipen!
Wanneer de hond angst vertoont en zich probeert te verstoppen, spreken we van onzekerheid. 

 

 

 


De Cane Corso met kinderen

De Cane Corso is goed in de omgang met kinderen. De gouden regel is altijd, dat kinderen reeds op jonge leeftijd leren hoe ze op een goede en veilige manier met dieren moeten omgaan en dat kind en hond nooit zonder toezicht van een volwassene gelaten worden!

Een jonge Cane Corso kan nogal onstuimig zijn in zijn spel met kinderen waarbij het niet ondenkbaar is dat zij door hem omver geduwd worden.Ook zijn lange staart, waarmee hij soms flink hard kan slaan, kan jonge kinderen wel eens tot tranen brengen.

Houd er ook rekening mee dat de Cane Corso vanwege zijn beschermende aard in staat is om ‘zijn’ kinderen te beschermen tijdens een (in zijn ogen) te ruw spel met hun vriendjes.

 

 

 

De Cane Corso in omgang met soortgenoten

De Cane Corso is geen hond die je -eenmaal volwassen- tijdens een wandeling in het park spontaan met vreemde honden laat spelen.  Er zijn Cane Corso’s waarbij dat wel kan, maar deze vormen eerder uitzondering dan regel. Zo zal een (jong)volwassen reu meestal moeite hebben met het tolereren van een andere reu in zijn nabijheid.


“In de omgang met onbekende honden is hij niet de makkelijkste”

 

Een Cane Corso is ruw in zijn spel en maakt daarbij gebruik van zijn kracht en gewicht,  wat niet door elke hond getolereerd wordt.
Het spel van Cane Corso’s die samenleven daarentegen is bijzonder om te zien: ze springen tegen elkaar op, bijten elkaar in de poten en zijn bij dat alles meestal erg vocaal!

De Cane Corso kan perfect met meerdere honden samenleven. Indien men kiest voor twee Cane Corso’s, dan is de combinatie reu-teef het meest aan te raden.
Wat betreft de harmonie tussen twee honden van hetzelfde geslacht in één roedel, hangt veel af van het karakter van beide honden.
In het geval van meerdere honden samen, en dus ook geslachtsgenoten, geeft de aanwezigheid van een intacte teef in de roedel vaak aanleiding tot conflicten. Bijzondere aandacht is gewenst wanneer een Cane Corso samenleeft met hondjes van een klein ras. In de meeste gevallen gaat dit goed, echter bij gebrek aan gezag van de eigenaar – of wanneer deze laatste de signalen mist die onderling tussen de honden gegegeven worden, kan dit voor problemen zorgen tot zelfs compleet fout aflopen. Een kleine hond reageert in vele gevallen sneller (en vaak ook feller), en het behoeft geen verdere uitleg dat hij bij een conflict niet opgewassen is tegen het gewicht en de kracht van een Cane Corso.

! Belangrijk: Het is geen goed idee om twee Cane Corso pups tegelijk aan te schaffen – indien de eigenaar geen eerdere ervaring met de Cane Corso heeft is dit zelfs ten stelligste af te raden. Meerdere pups samen trekken naar elkaar toe en krijgen minder snel een band met de eigenaar. Tenzij deze de mogelijkheid heeft om een groot deel van zijn tijd aan de individuele pups te besteden -maar dat is meestal net niet de bedoeling bij de aanschaf van twee pups-, zal de opvoeding en de ontwikkeling van een band tussen hond en eigenaar moeizaam verlopen.
Wat betreft de verhouding tussen beide honden, gaat het tussen twee broers -hoe schattig ze samen ook ogen op jonge leeftijd-, in de meeste gevallen mis nog voor ze de leeftijd van 15 maanden bereiken.
Een fokker die zijn ras kent, weet dit, en zal dan ook weigeren twee pups uit hetzelfde nest te verkopen aan een particuliere eigenaar.